De opkomst van de circulaire economie is ook voor de bouwsector een uitdaging en een opportuniteit.

Wat betreft het materiaalgebruik in de bouwsector heeft beton een belangrijke impact (qua grondstoffengebruik, CO2-uitstoot, …). Toepassen van een aantal principes uit de circulaire economie zou dus een belangrijke meerwaarde opleveren: gebruik van ‘afvalstoffen’ als grondstof voor granulaten of bindmiddelen; optimaliseren van het ontwerp richting levensduur, milieu-impact en hergebruik; nieuwe ketenorganisatie en samenwerking en het stimuleren van de vraag. Verschillende technologische innovaties in dit domein bestaan reeds of zijn in vergevorderde staat van ontwikkeling.

Grootschaligere toepassingen en bijkomende innovatie-stappen worden echter vaak belemmerd, bv. door een ontbrekend referentiekader, of door de technische onzekerheid die er soms nog heerst, bv. bij de eindgebruiker, zijnde de aannemer en de bouwheer (architect, studiebureau) die het product uiteindelijk moet toepassen. Er is nood aan meer duidelijkheid, concrete experimenten en technische en praktische onderbouwing.

Met deze website willen je wegwijs maken in wat vandaag mogelijk is m.b.t. circulair beton toepassen in Vlaanderen.

De inhoud van deze website wordt gevoed door het Living Lab Circulair Beton.

Contacteer ons!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Circular.Concrete is een VIS-project, gesubsidieerd door het Agentschap innoveren en ondernemen van de Vlaamse Overheid, en ingediend binnen de speerpuntcluster SIM.