Naast de State-of-the-Art en de Praktijkgids werd binnen Circular.Concrete gewerkt op 3 concrete sporen :

  • Validatie van veelbelovende en/of interessante innovatieve circulaire betontechnologieën in labo
    Een vijftal interessante sporen werd binnen de labo’s van Buildwise en/of in samenwerking met externe partijen verder onderzocht en concreet uitgetest: zogenaamde ‘slimme’ breektechnologie die beton breekt in zijn originele bestanddelen; het versneld carbonateren door toevoeging van CO2 onder druk aan betongranulaten om hun eigenschappen te verbeteren; het volledig vervangen van het inerte skelet in de betonsamenstelling door gerecycleerde en secundaire granulaten; nieuwe cementsoorten op de markt met een lagere milieu-impact; Alkali-activated materialen als vervanger voor cement en beton.
  • Opbouw van praktijkervaring door toepassing van circulaire oplossingen in concrete projecten
    Verschillende bouwprojecten werden begeleid, geadviseerd en opgevolgd waarin men circulair beton wou/zal toepassen. Vier concrete projecten gingen tijdens de projectduur ook in uitvoering, en zijn volledig gedocumenteerd en geanalyseerd. Zeven andere projecten worden in de loop van 2021 en 2022 nog uitgevoerd, en zullen nog verder worden opgevolgd en tevens worden gedocumenteerd in een volgende versie van het onderzoeksverslag.
  • Onderbouwing van de (potentiële) milieu-winsten en -impacten door gebruik van innovatieve oplossingen via LCA
    Teneinde het werkelijke potentieel op het verlagen van de milieu-impact van verschillende circulaire pistes in kaart te brengen, werd via LCA-expertise een analyse uitgevoerd op verschillende technologieën die in de werven en in de validatiesporen aan bod kwamen. Op basis van een grondige levenscyclusanalyse (LCA) werd zo geïdentificeerd waar de grote winsten liggen en welke factoren eventueel zorgen voor slechts een beperkte winst op vlak van milieu-impact.

U kunt hieronder de 3 onderzoeksverslagen samen downloaden, of elk apart.

Wij vragen om uw e-mail-adres achter te laten om bij te houden wie deze publicatie(s) downloadt. Deze gegevens zullen niet verder worden gebruikt of doorgegeven voor communicatiedoeleinden, maar worden enkel gebruikt voor statistische doeleinden.

Verslag Validatie van technologieën op laboschaal

U verklaart zich akkoord dit document enkel ten titel van inlichting te gebruiken.

Verslag Leerlessen uit pilootwerven

U verklaart zich akkoord dit document enkel ten titel van inlichting te gebruiken.

Verslag Milieu-impact van circulaire betontechnologieën

U verklaart zich akkoord dit document enkel ten titel van inlichting te gebruiken.

Download de 3 onderzoeksverslagen samen

U verklaart zich akkoord dit document enkel ten titel van inlichting te gebruiken.