In het kader van Circular.Concrete, en op basis van de jarenlange ervaring in verschillende projecten*, heeft Buildwise een “Praktische gids voor het ontwikkelen en toepassen van circulaire betonsoorten” uitgewerkt.

Verschillende innovatieve, en intussen minder innovatieve, oplossingen voor het verlagen van de milieu-impact van beton en/of het meer circulair maken van beton bestaan of zijn in volle ontwikkeling. In de praktijk blijkt echter dat het moeilijk is om deze technologieën concreet toegepast krijgen op werven. Hiervoor bestaan verschillende redenen, bv. het soms ontbreken van een technisch-normatief kader dat voldoende vertrouwen geeft, of het verloop van een bouwproject waarin ambities, middelen en mogelijkheden in conflict komen met elkaar of verwateren.

De Praktijkgids wil aan deze uitdagingen het hoofd bieden en een concrete houvast bieden om innovatieve technologieën toe te passen in bouwprojecten. Deze doelstelling omvat onrechtstreeks ook het op de markt brengen van innovatieve oplossingen en toepassingen, zodat de marktpartijen (aannemers, ontwerpers, …) ermee aan de slag kunnen.

De Praktijkgids is dan ook opgebouwd volgens het stramien van een ‘gemiddeld’ bouwproject en tracht volgende vragen te beantwoorden:

 • Motivatie: waarom kiezen voor circulair en groen beton?
 • Technologie: welke oplossingen bestaan er en zijn toepasbaar?
 • Stap 1 – Ontwerp: welke keuzes moeten gemaakt worden?
 • Stap 2 – Voorbereiding: hoe kan men tot een kwaliteitsvol eindresultaat komen?
 • Stap 3 – Uitvoering en opvolging: waarop moet gelet worden in praktijk?
 • Voorbeelden: wat kan men leren uit voorgaande projecten?
 • Referenties: waar is meer informatie te vinden?
Hieronder kunt u de eerste publieke versie van deze Praktijkgids downloaden. De meeste onderdelen zijn naar best vermogen ingevuld op basis van de vandaag beschikbare informatie. Er zijn een aantal onderdelen waar verder werk nodig is. Tevens is een extra validatiestap nodig door het gebruik van dit document in de praktijk. Buildwise voorziet in een verdere opvolging en uitbreiding van dit document in de komende maanden en jaren.
Deze eerste versie kan dan ook worden beschouwd als een voorlopig document. Door hieronder uw gegevens achter te laten verklaart u zich akkoord met devolgende voorwaarden:
 • Dit document maakt geen onderdeel uit van de officiële publicatiereeksen van Buildwise. Het kan dus niet als referentie gebruikt worden. De, zelf gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten is enkel toegestaan met toestemming van Buildwise.
 • Voorliggend document is een projectresultaat gegenereerd binnen de context van het project Circular.Concrete. Het geldt bijgevolg niet als een officieel document van de partijen die het document gerealiseerd hebben. De gepresenteerde bevindingen, analyses en adviezen worden enkel ten titel van inlichting gegeven.
 • Buildwise kan u via uw e-mailadres contacteren met de vraag om feedback op het huidige document en uw ervaringen ermee.
 • Buildwise kan u via uw e-mailadres op de hoogte houden van de publicatie van nieuwe versies van dit document.
 
 

Download Praktijkgids

Door hieronder uw e-mailadres in te vullen, verklaart u zich akkoord dit document enkel ten titel van inlichting te gebruiken. Gezien het een werk-versie betreft, verklaart u zich ook akkoord feedback te geven.