State of the art

Deze State of the art wil een overzicht geven van bestaande en in ontwikkeling zijnde technologieën om beton meer circulair te maken. Het document behandelt via meer dan 20 technologiefiches enerzijds de samenstelling van het beton (bindmiddelen, granulaten, hulpstoffen,…) en anderzijds de verschillende fasen van de levenscyclus van het beton (gebruiksfase, end-of-life-fase, …).

Disclaimer

Voorliggend document is een projectresultaat gegenereerd binnen de context van het project Circular.Concrete. Het geldt bijgevolg niet als een officieel document van de partijen die het document gerealiseerd hebben. De gepresenteerde bevindingen, analyses en adviezen worden enkel ten titel van inlichting gegeven. Het document maakt geen onderdeel uit van de officiële publicatiereeksen van Buildwise. Het kan dus niet als referentie gebruikt worden. De, zelf gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten is enkel toegestaan met toestemming van Buildwise.

SOTA

U verklaart zich akkoord dit document enkel ten titel van inlichting te gebruiken.

CONTACT

Hebt u weet van andere interessante technologie? Wenst u feedback te geven op de in het document vermelde technologieën?

Contacteer ons dan via het Contactformulier.