Kom op 3 oktober naar het kennis- en netwerkevent Circulair Beton

Beton is het meest gebruikte bouwmateriaal wereldwijd, met een enorme impact op het milieu en onze materialenvoorraad tot gevolg. Circulaire strategieën zoals materiaalefficiënt ontwerpen, het gebruik van alternatieve binders en gerecycleerde granulaten of zorgen voor toekomstige demonteerbaarheid kunnen de impact van beton over zijn volledige levensduur aanzienlijk verlagen. De technologische oplossingen zijn in volle ontwikkeling, maar hoe kunnen we in Vlaanderen de toepassing van circulair beton gaan opschalen?

Dit kennis- en netwerkevent Circulair Beton, georganiseerd in het kader van het Living Lab Circulair Beton, laat u kennis maken met de toepassingsmogelijkheden van circulair beton en staat in het teken van “netwerken vormen” om te kunnen opschalen.

Waar en wanneer?

  • Op 3 oktober van 10.00u tot 17.00u
  • Hoofdkantoor van Buildwise: Kleine kloosterstraat te Zaventem

Programma

  • 10.00u                                 Ontvangst
  • 10.30u – 13.00u                Presentaties
  • 13.00u – 13.30u                Lunch
  • 13.30u – 15.00u                Matchmaking
  • 15.00u – 16.30u                Interactieve workshops
  • 16.30u                                 Receptie

Sprekers:

Lisa Wastiels (Buildwise), Jan Van Schaeren (Revive), Koen Feyaerts (VK-architect- engineers), Dr. Philippe Block van (ETH Zurich)

  • Networking Atrium Buildwise Zaventem

Georganiseerd in samenwerking met:

Partners Living Lab Circulair Beton

Met de steun van:

Sprekers over Circulair Beton

Philippe Block - ETH Zurich

Disrupting Concrete Construction: digital, sustainable and circular

“Concrete is an artificial stone, and like stone, it does not want to be a straight beam, it wants to be a masonry arch.”

Jan Van Schaeren - Revive

Waarom als opdrachtgever inzetten op circulair beton?

Praktijkcase: Komet Mechelen

Koen Feyaerts - VK Architects+Engineers

Circulair beton in de praktijk & bredere kijk op structurele duurzaamheid

Praktijkcase: Komet Mechelen

Lisa Wastiels - Buildwise

Circulair beton als strategie voor duurzaam bouwen?

Matchmaking

Een van de grootste drempels om circulair beton op te schalen is dat er nog geen werkend “ecosysteem” bestaat. Partijen vinden elkaar niet of weten niet dat voor hun uitdagingen reeds oplossingen bestaan. Ook kennis en ervaring wordt onvoldoende gedeeld of geraakt niet bij de juiste personen.

Via “speeddates” krijg je de mogelijkheid om mensen te ontmoeten die voor jou iets kunnen betekenen. Zo kunnen “beginners” het gesprek aan gaan met “ervaren spelers” of “start-ups” in contact gebracht worden met “grote afnemers“. Of wil je een vraag stellen aan een expert? Voor kennisdeling kan beroep gedaan worden op de expertise van de partners van het Living Lab of deelnemende kennisinstellingen.

Door bij jouw inschrijving aan te geven wat je kan “aanbieden” en waar je naar “op zoek bent” zullen jou verschillende ontmoetingen aangeboden worden. Je zal  maximaal 6 ontmoetingen kunnen inplannen.

Verder praten kan uiteraard achteraf nog op de receptie!

Workshops Circulair Beton

Workshop 1: Verkennen

Ben je geïnteresseerd in het concept van circulair beton, overweeg je om het in de toekomst toe te passen, maar weet je niet hoe hieraan te beginnen?

In deze workshop geven we een overzicht van wat vandaag al kan en waar je welke informatie, voorbeelden en referentiedocumenten kan terugvinden. Daarnaast zullen we in kaart brengen welke drempels jullie ervaren om circulair beton toe te passen.

Deze analyse zal gebruikt worden om binnen het living lab Circulair Beton een begeleidingstool te ontwikkelen om circulair beton in de praktijk te brengen.

Workshop 2: Innoveren

Ben je bezig met innovatieve oplossingen voor circulair beton te ontwikkelen, in de markt te zetten, voor te schrijven? Bots jij hierbij ook op drempels rond certificering of opschalingsmogelijkheden? Of partijen die afhaken omdat ze niet durven afwijken van hun typische way-of-working?

In deze workshop brengen we aanbieders van innovatieve circulaire betonoplossingen samen met voorschrijvers en certificatie-instellingen om vragen, twijfels, ervaringen, oplossingsrichtingen te delen.

Het resultaat van deze workshop zal gebruikt worden om gerichte “doorbraak”- acties te formuleren die binnen het living lab Circulair Beton prioriteit moeten krijgen.

Workshop 3: Implementeren

Ben je overtuigd dat het toepassen van circulair beton het “nieuwe normaal” moet worden en ben je bezig om met jouw bedrijf of vanuit jouw functie om concrete acties te ondernemen? Of sta je al een stapje verder en heb je het Betonakkoord reeds ondertekend? Dan ben je vast benieuwd naar hoe anderen deze engagementen concreet maken en in de praktijk brengen?

In deze workshop laten we deelnemers van het betonakkoord aan het woord om hun ervaringen m.b.t. het in de praktijk brengen ervan maximaal te delen met anderen. Partijen die nog niet zo ver staan krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen aan de voorlopers.

Het resultaat van deze workshop zal gebruikt worden om richting geven aan hoe het Living Lab Circulair Beton kan bijdragen tot de realisatie van het betonakkoord.

Dit event is afgelopen, in het najaar van 2024 zal opnieuw een clusterevent georganiseerd worden. Download hieronder de presentaties en verslagen.