Binnen Circular.Concrete werd getracht voldoende praktische ervaring op te bouwen met innovatieve technologieën in concrete projecten.

Verschillende bouwprojecten werden door Buildwise bijgestaan en opgevolgd. Buildwise heeft de technologie-aanbieder, de aannemer, de opdrachtgever, het studiebureau, de architect, … gratis bijgestaan doorheen het realisatieproces:

  • Voorbereiden (vinden projecten, partijen overtuigen, voorbereidend proefprogramma, bestekteksten)
  • Begeleiden organisatie (wie doet wat, …)
  • Opvolgen uitvoering (proeven vers/verhard beton)
  • Documenteren (visueel, LCA)

Anno mei 2021 werden 4 projecten afgerond:

  • Proefvak op de terreinen van Bioterra in Genk
  • Wachthuisje op de site van Bionerga – Biostoom te Genk
  • Aanleg lineaire elementen op de Suikerfabriek-site te Veurne
  • Aanleg buitenverharding te Hemiksem

Verschillende andere projecten zijn nog in voorbereiding of in uitvoering, en zullen in de loop van 2021 en 2022 verder worden gedocumenteerd.

U kunt het verslag van de reeds afgeronde werven downloaden via de resultaten-pagina.

Hebt u een potentiële werf of een concrete toepassing die u in de praktijk wil implementeren, neem aub contact op.
Buildwise kan u via verschillende diensten, onder andere de Normen-Antenne Beton, Mortel, Granulaten ondersteunen, hierin ondersteunen en begeleiden.