Binnen Circular.Concrete werd gewerkt op 4 concrete topics :

  • Opmaak van een State-of-the-Art betreffende innovatieve circulaire betontechnologie en een SWOT voor de mogelijkheden qua toepassing in België
  • Validatie van 5 veelbelovende nieuwe technologieën in labo-omstandigheden met het oog op verdere toepassing en doorontwikkeling
  • Toepassing van circulaire oplossingen op concrete werven om meer ervaring op te bouwen
  • Inzicht verwerven in de milieu-impact van verschillende circulaire betontechnologieën

Deze activiteiten hebben zich vertaald in Onderzoeksrapporten, een State-of-the-Art en een Praktische gids voor ontwikkelen en toepassen van innovatieve circulaire betontechnologieën. U kunt via het hoofdmenu (Tabblad State-of-the-art, Tabblad Resultaten -> Onderzoeksrapporten & Praktijkgids) de verschillende documenten downloaden.

Daarnaast vindt u op deze pagina ook de presentaties van het slotevent.